Czy pozostawanie w dyspozycji decyduje o odpłatności przerwy?

Przerwa, w trakcie której pracownik w ciągu kilku minut musi być gotowy do podjęcia obowiązków, powinna być płatna – wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Giovanniego Pitruzzelliego z 13 lutego 2020 r.

Powyższą tezę komentuje radca prawny Paweł Korus:

„Uproszczeniem jest stwierdzenie, że okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy (podczas przerwy) oznacza, iż jest to czas płatny. Postanowienia dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie odnoszą się bowiem do kwestii odpłatności, a odpoczynku. Ponadto, ewentualne orzeczenie Trybunału nie będzie miało większego znaczenia dla wykładni polskich przepisów – zgodnie bowiem z art. 141 par. 1 k.p. przerwa nie wliczana do czasu pracy jest przerwą celową (ma być przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych). W sytuacji, gdy podczas przerwy pracownik ma być „gotów na wezwanie” nie jest spełniony jej cel, a tym samym nie może nie być wliczana do czasu pracy.”

Szerzej o opinii rzecznika w Dzienniku Gazeta Prawa. Zachęcamy do lektury!