Paweł Korus

Paweł Korus
Radca prawny
Partner

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były wieloletni sędzia orzekający w sądzie pracy. Ekspert komisji kodyfikacyjnej prawa pracy.

Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o bardzo dużym doświadczeniu w negocjacjach zbiorowych i rozległej praktyce procesowej. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami, byłymi pracownikami, organami rentowymi czy Państwową Inspekcją Pracy. Reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym. Na co dzień zajmuje się szczególnie skomplikowanymi problemami prawnymi pracodawców, zarówno w kontekście indywidualnym, jak i grupowym. Doradza przy zatrudnianiu członków kadry menadżerskiej.

Pomaga Klientom podejmować decyzje strategiczne, dotyczące wielotysięcznych grup pracowniczych. Uczestniczy w negocjowaniu postanowień pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania. Doradza w zakresie przejmowania zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego. Współpracuje bezpośrednio z zarządami spółek kapitałowych oraz dyrektorami działów personalnych.

Ekspert w zakresie obowiązku prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej, w szczególności w kontekście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Specjalizuje się także w kwestiach ubezpieczenia społecznego, przede wszystkim w zagadnieniach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Menu