Paweł Korus

Paweł Korus
Radca prawny
Partner

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były wieloletni sędzia orzekający w sądzie pracy. Ekspert komisji kodyfikacyjnej prawa pracy.

Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o bardzo dużym doświadczeniu w negocjacjach zbiorowych i rozległej praktyce procesowej. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami, byłymi pracownikami, organami rentowymi czy Państwową Inspekcją Pracy. Reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym. Na co dzień zajmuje się szczególnie skomplikowanymi problemami prawnymi pracodawców, zarówno w kontekście indywidualnym, jak i grupowym. Doradza przy zatrudnianiu członków kadry menadżerskiej.

Pomaga Klientom podejmować decyzje strategiczne, dotyczące wielotysięcznych grup pracowniczych. Uczestniczy w negocjowaniu postanowień pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania. Doradza w zakresie przejmowania zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego. Współpracuje bezpośrednio z zarządami spółek kapitałowych oraz dyrektorami działów personalnych.

Ekspert w zakresie obowiązku prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej, w szczególności w kontekście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Specjalizuje się także w kwestiach ubezpieczenia społecznego, przede wszystkim w zagadnieniach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Artykuły prasowe
Obszary praktyki
  • prawo pracy
  • dane osobowe
  • prawo ubezpieczeń społecznych

Autor kilkunastu publikacji oraz wypowiedzi popularyzatorskich.

Wybrane publikacje
  1. Dialog Społeczny – prawo pracowników do informacji i konsultacji, Kraków 2003
  2. Sobczyk (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, 2015, 2017 /współautor/
  3. Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020 /współautor/
Artykuły prasowe
  1. Sobczyk, P. Korus, Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy, Monitor Prawa Pracy, 1/2014
  2.  Test Spijkersa i test Süzen a pojęcie części zakładu pracy opartej o kryterium osobowe, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1/2017
Menu