Kara porządkowa: zanim ukarze się pracownika, trzeba go wysłuchać

“Możliwość porządkowego ukarania pracownika obwarowana została dużą ilością wymogów proceduralnych, których treść budzi niejednokrotnie wątpliwości. Najogólniej rzecz ujmując, możemy wyróżnić następujące elementy proceduralne porządkowego ukarania pracownika:

  • termin zastosowania kary porządkowej (kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia),
  • obowiązek uprzedniego wysłuchania pracownika,
  • konieczność pisemnego zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze,
  • w sytuacji wniesienia przez pracownika sprzeciwu od ukarania – decyzja w przedmiocie uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Bartosza Sataływ dodatku Orzecznictwo (08/04/2020) lub na stronie gazety Rzeczpospolita.

Menu