Bartosz Satała

Bartosz Satała
Radca prawny
Partner

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

Były wieloletni sędzia orzekający w sądzie pracy. Wybitny praktyk w zakresie prowadzenia i obsługi pracowniczych sporów sądowych, w tym w szczególności dotyczących odwołań od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę. Reprezentuje pracodawców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadzi spory sądowe przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. Doradza w kwestiach związanych z tworzeniem aktów prawa zakładowego, ustaniem stosunku pracy, wypadkami przy pracy, zakazem konkurencji czy czasem pracy. Pomaga pracodawcom w przygotowaniu dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy.

Przygotowuje długofalowe strategie, dotyczące dużych grup pracowniczych. W zakresie jego zainteresowań znajduje się także prawo ubezpieczeń społecznych, w szczególności kwestie dotyczące oskładkowania dochodów pracowniczych.

Menu