Nad BHP czuwa pracownik albo ktoś z zewnątrz

“Art. 237[11] § 1 k.p. obliguje pracodawcę zatrudniającego ponad 100 pracowników do utworzenia służby BHP. Pojawia się pytanie, czy wobec brzmienia § 2 tego przepisu, który w przypadku braku kompetentnych pracowników umożliwia powierzenie wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy, taki pracodawca może zrealizować swój obowiązek poprzez zaangażowanie specjalistów zewnętrznych i zlecić im wykonywanie zadań służby BHP. Czy wystarczy więc nie zatrudnić własnych specjalistów z zakresu BHP, aby wykazać przesłankę „braku kompetentnych pracowników” i skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy?”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Aliny Giżejowskiej w dodatku Orzecznictwo (10/03/2020) lub na stronie gazety Rzeczpospolita.

Menu