Nowy Kodeks pracy na Ukrainie. Co to oznacza dla nas?

Ukraina planuje zmiany w przepisach prawa pracy, które mocno wpłyną na sytuację pracowników. Planowane jest m.in. zniesienie tygodniowego limitu czasu pracy, wprowadzenie „śmieciówek” oraz zmniejszenie kar za nielegalne zatrudnienie. Zdaniem ekspertów, pogorszenie sytuacji pracowników na Ukrainie może wpłynąć na zwiększenie fali emigracji Ukraińców do Polski. Biorąc pod uwagę obecne przeciążenie urzędów wnioskami o legalizację pracy czy pobytu dla cudzoziemców, możliwe, że potrzebne będzie wprowadzenie nowych regulacji, ułatwiających zatrudnienie cudzoziemców i usprawniających pracę urzędów w tym zakresie.”

– komentuje lider zespołu ds. cudzoziemców Kamila Kopeć.

Więcej na ten temat tutaj.