Papierowe zwolnienia lekarskie nadal potrzebne?

Zwolnienia lekarskie w postaci elektronicznej mają funkcjonować w praktyce jako forma wyłączna poświadczania niezdolności do pracy. Dlatego przepisy nie przewidują już obowiązkowego terminu na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Nie ma już także sankcji w postaci obniżenia zasiłku chorobowego za dostarczenie zwolnienia lekarskiego po 7 dniach od jego wystawienia.

Zaświadczenie lekarskie jako dowód

Ale nadal zaświadczenie lekarskie stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy. I nadal może się zdarzyć, że pracownik otrzyma zaświadczenie o niezdolności do pracy w postaci papierowej.

Zgodnie z art. 55a pkt 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa lekarz może wystawić papierowe zwolnienie lekarskie w razie awarii systemu teleinformatycznego ZUS albo braku możliwości dostępu do internetu. W takich przypadkach lekarz ma obowiązek wprowadzić takie zaświadczenie w formie elektronicznej do systemu w terminie 3 dni roboczych. A jeśli z różnych przyczyn nie jest to możliwe,  lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje je do ZUS nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego.

Problemy z systemem w praktyce

Realna jest zatem sytuacja, że zanim pracodawca dowie się z systemu teleinformatycznego, że przyczyną nieobecności pracownika jest choroba i jaki jest przewidywany okres jej trwania albo w ogóle że nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona, może upłynąć kilka lub kilkanaście dni. W szczególności, że terminy dla lekarza są liczone w dniach roboczych. Może być również tak, że powodów losowych lekarz w ogóle nie wprowadzi zaświadczenia do systemu.  

W ramach ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy pracodawca może zobowiązać pracownika do przedłożenia dokumentu, który potwierdza przyczynę nieobecności w pracy. Może zatem  zobowiązać do przedłożenia zaświadczenia o niezdolności do pracy w postaci papierowej i może w tym celu wyznaczyć termin do złożenia takiego zaświadczenia.  Takie uprawnienie mieści się w kompetencjach pracodawcy. 

Obowiązek przedstawienia zaświadczenia przez pracownika

Termin 7 dniowy na dostarczenie takiego zaświadczenia jest odpowiedni z punktu widzenia pracownika chociażby dlatego, że wciąż zapewnia pracownikowi kilkudniowy okres na „fizyczne” dostarczenie zaświadczenia do pracodawcy. Oczywiście w związku z powszechnym używaniem technologii zdalnego porozumiewania się na odległość można rozważać termin krótszy, ale moim zdaniem nadal trzeba uwzględniać sytuacje, gdy użycie tych technologii nie jest możliwe. Nie ulega jednak wątpliwości, że pracodawca ma prawo ustalić termin do kiedy pracownik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające jego nieobecność w pracy, chociażby  aby wiedzieć, jak kwalifikować nieobecność, jak naliczać wynagrodzenie za ten

{Stan prawny na: 26.09.2019 r.]

Alina Giżejowska

Menu