Pro bono

Pro bono

 

„Pomoc pro bono nie jest bezpłatna dlatego, że jest bezwartościowa, lecz dlatego, że jest bezcenna”.

Kancelaria prowadzi działania o charakterze pro bono poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, audytów akt osobowych i dokumentów wewnątrzzakładowych oraz prowadzenie spraw sądowych. Pomoc świadczona jest zarówno na rzecz indywidualnych osób, szkół, stowarzyszeń, instytucji kościelnych czy też organizacji pożytku publicznego. Bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, wspomagamy działalność fundacji oraz domów dziecka.

Dbamy o rozwój młodych talentów. Jesteśmy m.in. sponsorem polskich drużyn negocjatorów i mediatorów, uczestniczących w 2. Międzynarodowym Konkursie Mediacyjno – Negocjacyjnym (2015,2016,2017), organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Wiedniu (VIAC) oraz Radę Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA).