STOSOWANIE MONITORINGU PRACOWNICZEGO I REKRUTACJA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE  ZGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom pracodawców, mając na uwadze pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania przepisów dotyczących monitoringu pracowniczego i przeprowadzania rekrutacji w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, niniejszym proponujemy Państwu program szkolenia w wymienionym zakresie. Program został ułożony z myślą o planowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) kontrolach, które w 2019 r. mają dotyczyć przede wszystkim monitoringu wizyjnego i procesu rekrutacji. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące poglądów UODO i Ministerstwa Cyfryzacji w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

Kraków – 28 lutego 2019 r.

Warszawa – 8 marca 2019 r.

Szczegóły dotyczące szkolenia w załączeniu.

Stosowanie monitoringu pracowniczego – szkolenie