Urlop na żądanie: pójście na wolne z dnia na dzień ma swoje warunki

„Rozpoczęcie urlopu na żądanie przez pracownika przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych – wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

W powszechnym przekonaniu pracowników urlop na żądanie to urlop, który pracownik sobie ,,bierze” bez konieczności uzyskania na niego zgody pracodawcy. Często to przekonanie podzielają sami pracodawcy, przyjmując, że dysponentem tego urlopu jest wyłącznie pracownik. Źródłem tego przekonania jest zapewne treść art. 167[2] k.p., który stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić taki urlop, w wymiarze nie więcej niż czterech dni w każdym roku kalendarzowym, na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym.” 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Aliny Giżejowskiej w dodatku Orzecznictwo (15/02/2020) lub na stronie gazety Rzeczpospolita.

Menu