Powrót do problemu Testu Przedsiębiorcy od 2023 roku?

Od przyszłego roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby prowadzące księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) będą obowiązani do prowadzenia ich elektronicznie oraz do regularnego przesyłania ich do urzędu skarbowego w trakcie roku kalendarzowego.

Niewykluczone, że samozatrudnieni, zwłaszcza Ci wystawiający jedną fakturę w miesiącu, znajdą się wówczas na celowniku organów podatkowych. Niewątpliwie będą oni mogli być szybciej wytypowani i poddani kontroli, a organy będą miały ułatwioną drogę do przeprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy czy ustalenia stosunku pracy.

Zmiana wynika z art. 24a ust. 1e ustawy o PIT wprowadzonego w ramach Polskiego Ładu. Choć przepis zacznie obowiązywać dopiero od 2023 roku, już teraz zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/U/D20212105Lj.pdf).

Nowy obowiązek samozatrudnionych komentuje partner Kancelarii – radca prawny Janusz Zagrobelny: „Zmiany tej trudno nie odczytywać w kontekście obowiązku rejestracji umów o dzieło wprowadzonej w zeszłym roku. Po tej zmianie ustalanie grona „przedsiębiorców jednej faktury” będzie kwestią wymagającą jedynie skonstruowania odpowiedniej kwerendy w bazie danych. Jest to okoliczność potencjalnie zwiększająca ryzyko związane z niektórymi typami relacji B2B.”