Janusz Zagrobelny

Janusz Zagrobelny
Radca prawny
Partner

Biuro Warszawa

Koordynator oddziału warszawskiego. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Pomaga pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa zakładowego, w szczególności w sprawach wymagających obsługi również w języku angielskim. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach sądowych związanych z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia.

Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą, w szczególności ze związkami zawodowymi, radami pracowników oraz przedstawicielami załogi. Przygotowuje dla Klientów dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Zajmuje się sprawami o charakterze transgranicznym związanymi z prawem pracy dotyczącymi m.in. delegowania pracowników na terytorium Unii Europejskiej i poza jej terytorium.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

W zakresie jego specjalizacji znajduje się problematyka compliance, oraz szeroko rozumiane prawo karne, co pozwala na precyzyjne opiniowanie spraw z pogranicza prawa pracy i prawa karnego, m.in. w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej pracodawców i osób działających za pracodawcę.

Menu