Wyjazd poza siedzibę firmy na polecenie pracodawcy

„Czas poświęcony na podróż służbową odbywającą się poza godzinami pracy nie jest uważany za czas pracy w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Tendencje w orzecznictwie trybunałów europejskich mogą wpłynąć na zmianę tego stanowiska.

Jednym z warunków pracy ustalanych obligatoryjnie w treści umowy o pracę jest miejsce jej wykonywania. Umożliwia to pracownikowi uwzględnienie ewentualnego czasu i potencjalnych kosztów związanych z dojazdem do pracy przy negocjowaniu warunków zatrudnienia. Z tej przyczyny, ingerencja w umówione przez strony miejsce wykonywania pracy wymaga albo modyfikacji treści umowy o pracę w zakresie miejsca jej wykonywania (np. oddelegowanie umowne) albo wydania polecenia odbycia podróży służbowej – co wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Janusza Zagrobelnego w dodatku Orzecznictwo gazety Rzeczpospolita z dnia 18 grudnia 2019 r.

Menu