Wypadek przy pracy: przyjęcia ryzyka jako zasady odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy

„Przy ocenie, czy przedsiębiorstwo lub zakład jest wprowadzany w ruch za pomocą sił przyrody, należy uwzględniać faktyczne znaczenie określonych technologii w ich działalności.

Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy pracownika oparta jest (zgodnie z ogólnymi regułami cywilistycznej odpowiedzialności za szkodę) albo na zasadzie winy, albo na zasadzie ryzyka, w zależności od charakteru działalności wykonywanej przez zobowiązany podmiot

Z powyższego wynika, że dla przyjęcia ryzyka jako zasady odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy za skutki wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie (zgodnie z art. art. 435 § 1 k.c.), czy pracodawca ten jest „przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sil przyrody”. Przy czym nie jest wystarczającym, aby przedsiębiorstwo lub zakład bezpośrednio wykorzystywał elementarne siły przyrody (energię elektryczną, parę, paliwa, gaz itp.).”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Bartosza Satały w dodatku Orzecznictwo (12/02/2020) lub na stronie gazety Rzeczpospolita.

Menu