Bogdan Starzyk

Bogdan Starzyk
Radca prawny

Biuro Kraków

Radca prawny. Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w zakresie: „Podatki a Zarządzanie Firmą”. Aplikację radcowską ukończył w Krakowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa budowlanego, jak również niektórych dziedzin prawa podatkowego. W kręgu jego zainteresowań pozostają też sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków drogowych i wypadków w czasie pracy.

Doradca zarządów spółek kapitałowych oraz członek rad nadzorczych. Organizował oraz prowadził w charakterze wykładowcy szereg szkoleń z zakresu problematyki prawa gospodarczego, zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla instytucji państwowych, w tym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Szkolenia te dotyczyły kwestii takich jak: odpowiedzialności władz spółek i przedsiębiorców, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, przeciwdziałaniu korupcji, kreatywnej księgowości oraz innych.

Menu