Ewa Kavanagh

Ewa Kavanagh
Radca prawny
Partner

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z Kancelarią związana od 2001 roku. W bieżącej obsłudze Klientów opiniuje problemy dotyczące szczególnie skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych, w szczególności w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, urlopów, praw i obowiązków pracowniczych.

Wspiera działy personalne w podejmowaniu decyzji dotyczących indywidualnych pracowników, jak i całej załogi, w szczególności poprzez tworzenie i opiniowanie postanowień aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie decyzji mających wymiar strategiczny. Pomaga pracodawcom sporządzać dokumentację związaną z ustaniem stosunku pracy, opiniując ryzyka prawne związane z przyjętym trybem rozwiązania umowy o pracę.

Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach odwołań pracowników od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę oraz w kwestiach składkowych. Opiniuje problematykę elastycznych form zatrudnienia, w szczególności w zakresie zatrudniania kadry menadżerskiej na podstawie kontraktów menadżerskich. Posiada uprawnienia mediacyjne – ogólne oraz w zakresie mediacji rodzinnej.

Menu