Piotr Strumiński

Piotr Strumiński
Aplikant radcowski

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Z Kancelarią związany od 2015 roku. W codziennej praktyce pomaga w opracowywaniu zagadnień związanych z czasem pracy, zakazem konkurencji, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, delegowaniem pracowników na terytorium Unii Europejskiej, porozumieniami zbiorowymi. Przygotowuje dokumentację związaną z powstaniem i ustaniem stosunku pracy. Pomaga w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie jego zainteresowań znajduje się także prawo cywilne, w tym w szczególności kwestie związane ze stosowaniem elastycznych form zatrudnienia oraz zatrudnieniem kadry menadżerskiej, m.in. na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w sprawach dokumentacji dotyczącej ochrony danych. Przeprowadza audyty dokumentacji pracowniczej, w szczególności pracowniczych akt osobowych.

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Materiały on-line
Obszary praktyki
  • prawo pracy
  • ochrona danych osobowych
Wybrane publikacje
  1. Dokumentacja pracownicza, w tym dokumentacja wypadkowa, chorobowa i dokumentacja dotycząca oceny pracownika (w:) D. Dörre-Kolasa (red.) Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
Materiały on-line
Menu