W związku z Państwa dużym zainteresowaniem tematyką ochrony danych osobowych w czasach pandemii COVID-19 oraz licznymi prośbami o przeprowadzenie kolejnej edycji szkolenia, chcieliśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w następnej edycji szkolenia online, pt. “RODO a prawo pracy w czasach kryzysu COVID-19”.

Szkolenie poprowadzi dnia 19 maja 2020 r. Joanna Jarguz – partner i lider zespołu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o poruszanych w trakcie szkolenia zagadnieniach oraz rejestracji na wydarzenie.

Agenda:

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w pracy zdalnej
  • Zwiększone ryzyka dla bezpieczeństwa danych
  • Przeszkolenie pracownika i odebranie stosownych oświadczeń
  • Stworzenie zasad korzystania ze sprzętu służbowego
  • Incydent naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych w pracy zdalnej
  • Praca na sprzęcie prywatnym pracownika – konieczne zabezpieczenia prawne i organizacyjne oraz możliwe zagrożenia, oprogramowanie itd.
 • Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19  w zakładzie pracy
  • Czy pracodawca jest obciążony zadaniem publicznym dotyczącym przeciwdziałania COVID-19?
  • Wpływ stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych na możliwości pracodawcy
  • Legalność odbierania ankiet dotyczących stanu zdrowia, pomiaru temperatury i podobnych działań
  • Dozwolone działania wobec pracowników oraz wobec innych osób przebywających na terenie zakładu pracy
  • Przetwarzanie danych osobowych i jego podstawa prawna w przypadku przeciwdziałania COVID-19
  • Okres retencji danych
  • Obowiązki informacyjne
  • Forma prawna wprowadzanych obostrzeń w zakładzie pracy
  • Możliwe konsekwencje prawne dla niezdyscyplinowanych pracowników
  • Sektor farmaceutyczny, sektor spożywczy, sektor kosmetyczny, strategiczne sektory gospodarki
 • Rozwiązania szczególne (termowizja, testy serologiczne itp.) – przykłady wykorzystania nowoczesnej technologii i najnowszej wiedzy
  • Granica proporcjonalności
  • Sposoby ograniczenia ryzyk przedsiębiorcy
  • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPiA)
 • Ryzyka dla bezpieczeństwa danych w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
  • Zwrot sprzętu służbowego, odebranie dostępów do systemu
  • Rozliczenie się z pracownikiem
  • Wygaśnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Europejska Rada Ochrony Danych – podsumowanie podejścia europejskiego

Termin i cena:

19 maja 2020 r. , godz. 10:00 CET

Przewidywany czas trwania szkolenia – 2 godziny

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online150,00 zł + VAT

Informacje o płatności i fakturach VAT zostaną przekazane Państwu wraz z powiadomieniem o rejestracji na wydarzenie.

Rejestracja na wydarzenie:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: rejestracja@sobczyk.com.pl

Serdecznie zapraszamy!