Podczas Polskiego Kongresu Prawa Pracy, który odbędzie od 11 do 13 marca w Warszawie, wystąpią nasi prawnicy: radca prawny Janusz Zagrobelny, adwokat Katarzyna Mizio oraz aplikant radcowski Piotr Strumiński. Poprowadzą warsztaty w ostatnim dniu konferencji.

Janusz Zagrobelny jest koordynatorem oddziału warszawskiego, a z naszą Kancelarią związany jest od 8 lat.. Pomaga pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa zakładowego, w szczególności w sprawach wymagających obsługi również w języku angielskim. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach sądowych związanych z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia. W zakresie jego specjalizacji znajduje się problematyka compliance, oraz szeroko rozumiane prawo karne, co pozwala na precyzyjne opiniowanie spraw z pogranicza prawa pracy i prawa karnego.

Katarzyna Mizio posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego i sporów sądowych. Poza przygotowywaniem umów, dokumentacji wewnątrzzakładowej i sporządzaniem opinii prawnych, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy z klientami prowadzącymi działalność w wielu krajach, sprawnie porusza się w prawie międzynarodowym oraz w temacie zatorów płatniczych.

Piotr Strumiński związany jest z naszą Kancelarią od 5 lat. Na co dzień przygotowuje dokumentację związaną z powstaniem i ustaniem stosunku pracy. Pomaga w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przeprowadza także audyty dokumentacji pracowniczej, w szczególności pracowniczych akt osobowych.

***

Zachęcamy do wzięcia udziału w Kongresie!

Program i rejestracja znajdują się tutaj.