Książki

A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa – dotychczas 3 wydania

ARKADIUSZ SOBCZYK

Komentarz do Kodeksu pracy pod red. prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka koncentruje się na rozwiązaniu praktycznych dylematów towarzyszącym pracodawcom w Polsce. Wskazuje na dopuszczalność konkretnych rozwiązań i udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych problemów z zakresu prawa pracy. Przy opracowaniu poszczególnych przepisów autorzy wykorzystują swoje rozległe doświadczenie zawodowe.

Atutem komentarza jest prosty przekaz skomplikowanych przepisów i instytucji prawa pracy oraz niezwykle przejrzysta struktura. Komentarz wyczerpująco opisuje zarówno poglądy doktryny, jak i judykatury, w tym przede wszystkim w bardzo szczegółowy sposób analizuje orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zawiera ponadto omówienia najważniejszych aktów wykonawczych.

Komentarz stanowi wsparcie w codziennej pracy biznesowej dla pracodawców, działów HR, pełnomocników procesowych oraz wszystkich osób zajmujących się prawem pracy w praktyce.

Menu