Materiały on-line

Prawo pracy

Przy zwolnieniu trzeba też pamiętać o kryteriach

„ Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r., III PK 114/16 wskazał że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana (na podstawie art. 30 § 4 KP) także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru), chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi.” – Ewa Kavanagh

Dane osobowe

Ukryty monitoring wizyjny – wyrok ETPC a konieczność dostosowania polskiego porządku prawnego

W dniu 17 października 2019 r. w sprawie López Ribalda i inni v. Hiszpania zapadło przełomowe orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że podejrzenie poważnych nadużyć w wykonywaniu obowiązków przez pracowników jest wystarczającym uzasadnieniem do zastosowania ukrytego monitoringu wizyjnego wybranych przestrzeni zakładu pracy w proporcjonalnym zakresie.

Ubezpieczenia społeczne

Papierowe zwolnienia lekarskie nadal potrzebne?

Zwolnienia lekarskie w postaci elektronicznej mają funkcjonować w praktyce jako forma wyłączna poświadczania niezdolności do pracy. Dlatego przepisy nie przewidują już obowiązkowego terminu na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Nie ma już także sankcji w postaci obniżenia zasiłku chorobowego za dostarczenie zwolnienia lekarskiego po 7 dniach od jego wystawienia.

Compliance

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników