Książki

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

ARKADIUSZ SOBCZYK

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, to narzędzie stosowane w dużych oraz w mniejszych zakładach pracy. W opracowaniu autor poddaje tę kwestię wyczerpującej analizie. Pod uwagę brane są wszystkie aspekty bezpośrednio z związane z procesem, w tym procedura konsultacyjna, forma czynności prawnych oraz terminy.

W ramach publikacji, dużo miejsca poświęca się opisowi kwestii mogących sprawiać realne problemy pracodawcom. W szczególności dotyczy to zwolnień dyscyplinarnych. Uwaga autora skupia się na nietypowych problemach, z jakimi może zetknąć się pracodawca przy rozwiązywaniu umowy w tym trybie. Skrupulatnie omówione zostaje ponadto pojęcie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Książkę poleca się w szczególności praktykom, stosującym prawo pracy w ramach wykonywania codziennej praktyki zawodowej.

Menu