Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe

Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe

Układ zbiorowy pracy to dobrowolne porozumienie zawierane między pracodawcą a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związkowe. Jest to akt prawa wewnątrzzakładowego, który najczęściej rozszerza uprawnienia pracowników wynikające ze stosunku pracy w porównaniu z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Zazwyczaj zakładowy układ zbiorowy pracy w sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Jest to narzędzie, które odpowiednio wykorzystane może przynieść pracodawcy wiele korzyści.

Zważając na powyższe, pomagamy w procesie negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy, mając na uwadze, że konieczne jest właściwe zadbanie o interesy pracodawcy, szczególnie gdy do wydania układu zbiorowego pracy dochodzi z inicjatywy strony związkowej. Wskazujemy pracodawcom, w jaki sposób właściwie wyważyć postanowienia tego aktu, tak by odpowiednio dopasować go do możliwości zakładu pracy i potrzeb pracowników, a przy tym zoptymalizować jego zapisy.

Podobnie jak układ zbiorowy pracy, inne porozumienia zbiorowe są również źródłami prawa pracy, co oznacza że ryzyko związane z ich nieprofesjonalnym przygotowaniem może okazać się dla pracodawcy niezwykle wysokie. W związku z tym pomagamy naszym Klientom w procesie negocjacyjnym ze stroną związkową, sporządzamy projekty odpowiednich porozumień, a także opiniujemy zapisy zaproponowane przez związki zawodowe i wskazujemy na ryzyka związane z funkcjonowaniem przyjętych rozwiązań.

Doradzamy także w kwestiach możliwości wypowiadania układów i innych porozumień zbiorowych, mając na uwadze że wypowiedzenie układu zbiorowego przez pracodawcę wiąże się z wieloma konsekwencjami prawnymi.