Newsy HR

Zmiany: monitoring wizyjny

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która dokonuje również nowelizacji w przepisach Kodeksu pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

RODO: rekrutacja anonimowa

Nadchodząca reforma prawa ochrony danych osobowych, a dokładniej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO), która wejdzie w życie już 25 maja 2018 r. wymusza wiele zmian, w tym m.in. takie, które wpłyną na proces przeprowadzania rekrutacji. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wynagrodzenie za pracę w wyroku SN

Nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wskazuje na istnienie dwustronnej relacji pomiędzy stronami umowy o pracę. Na jej mocy pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem…

ZOBACZ WIĘCEJ

Samozatrudniony czy pracownik?

Samozatrudnienie jest stałym elementem polskiego rynku pracy. Sprzedawcy, handlowcy, prawnicy, informatycy oraz szeroko rozumiani specjaliści coraz częściej rejestrują jednoosobową działalność gospodarczą, by świadczyć swoje usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego.

ZOBACZ WIĘCEJ
Menu