Newsy HR

Przedłużenie okresu wypowiedzenia – benefit czy złota klatka?

Okresy wypowiedzenia umów o pracę są uregulowane wprost przez prawo pracy. Nie wyklucza to jednak możliwości przewidzenia w umowie o pracę odmiennych niż kodeksowe okresów wypowiedzenia – możliwość ich kształtowania jest użytecznym narzędziem w rękach pracodawcy. Przykładem tutaj mogłaby być np. polityka jednolitego, 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, niezależnie od okresu zatrudnienia w spółce. Warunkiem wdrożenia takiego rozwiązania jest jednak, aby był on dla pracownika korzystniejszy niż okres wypowiedzenia przysługujący na mocy kodeksu pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Papierowe zwolnienia lekarskie nadal potrzebne?

Zwolnienia lekarskie w postaci elektronicznej mają funkcjonować w praktyce jako forma wyłączna poświadczania niezdolności do pracy. Dlatego przepisy nie przewidują już obowiązkowego terminu na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Nie ma już także sankcji w postaci obniżenia zasiłku chorobowego za dostarczenie zwolnienia lekarskiego po 7 dniach od jego wystawienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowe regulacje dotyczące skutków mobbingu w pracy

Zgodnie z nową treścią 943 § 4 Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów..

ZOBACZ WIĘCEJ

Oświadczenie pracownika a udokumentowanie danych osobowych

Kodeks pracy wskazuje, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia pracownika lub kandydata do pracy, a pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Czy zatem przepisy te oznaczają, iż pracodawca nie może przetwarzać danych osobowych zawartych w kopiach dostarczanych mu dokumentów i zawsze powinien ograniczyć się jedynie do oświadczenia?

ZOBACZ WIĘCEJ

Kontrola trzeźwości przez pracodawcę – ciąg dalszy

W ostatnich dniach media ujawniły informację o stanowisku jakie zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii dopuszczalności kontroli trzeźwości, które – co do zasady – pokrywa się z tym, wyrażonym przez PUODO. Szkoda. Nie dlatego, że pogląd ten jest nietrafny – bo być może jest – ale dlatego, że władze publiczne powinny zachowywać wstrzemięźliwość w wypowiedziach dotyczących wykładni prawa

ZOBACZ WIĘCEJ

Adres zamieszkania a umowa o pracę

Na łamach Dziennika Gazeta Prawna opublikowano ostatnio szereg wypowiedzi dotyczących prawa pracodawcy do pozyskiwania adresu zamieszkania przyszłego pracownika, na potrzeby podpisania umowy. Sprawa jest banalna i nie byłaby warta uwagi gdyby nie to, że ukazuje jak w soczewce problemy polskiej dyskusji o RODO.

ZOBACZ WIĘCEJ
Menu