Newsy HR

Redukcja zatrudnienia a likwidacja stanowiska pracy – orzecznictwo

„Konsekwencje pomylenia tych dwóch sytuacji stanowiących przyczyny wypowiedzenia pracownikom umów o pracę bywają poważne, mogą się bowiem wiązać z koniecznością przywrócenia zwalnianego pracownika do pracy lub przynajmniej zapłaty na jego rzecz odszkodowania w razie zakwestionowania przez niego prawidłowości zwolnienia na drodze sądowej.” – Bartosz Satała.

ZOBACZ WIĘCEJ

W jakim terminie wypłacić ekwiwalent urlopowy? Niby wiadomo, ale…

Sąd Najwyższy stwierdził, że „z przepisu art. 171 § 1 KP w sposób nie budzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać jako „oznaczenie” terminu w rozumieniu art. 455 KC” (wyrok z dnia 1 marca 2017 II BP 11/15). Czy jest to słuszna interpretacja?

ZOBACZ WIĘCEJ

Zły adres nie uchroni przed zwolnieniem

Kadry
13.03.2020 PRAWO PRAWO W FIRMIE Kadry
NIETYPOWE ROZSTANIA ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ORZECZNICTWO PRAWO W FIRMIE
Aktualizacja: 10.03.2020, 11:07 Publikacja: 11.03.2020
Zły adres nie uchroni przed zwolnieniem

Adobe Stock
Paweł Korus
Gdy pracownik ma możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli, ale nie podejmuje przesyłki zawierającej to oświadczenie, należy przyjąć, iż zostało mu ono skutecznie złożone.

ZOBACZ WIĘCEJ

Koronawirus: czy pracodawca ma prawo kierować na badania?

Mnożą się pytania o to jak postępować w związku z zagrożeniem wywołanym Koronawirusem. W szczególności dotyczą one czasu reakcji pracodawcy, tj. kiedy pracodawca ma prawo podjąć odpowiednie działania (ponieważ to, że ma prawo takie podjąć, nie ulega wątpliwości) oraz czy ma prawo kierować pracowników na badania.

ZOBACZ WIĘCEJ
Menu