Newsy HR

Redukcja zatrudnienia a likwidacja stanowiska pracy – orzecznictwo

„Konsekwencje pomylenia tych dwóch sytuacji stanowiących przyczyny wypowiedzenia pracownikom umów o pracę bywają poważne, mogą się bowiem wiązać z koniecznością przywrócenia zwalnianego pracownika do pracy lub przynajmniej zapłaty na jego rzecz odszkodowania w razie zakwestionowania przez niego prawidłowości zwolnienia na drodze sądowej.” – Bartosz Satała.

ZOBACZ WIĘCEJ

W jakim terminie wypłacić ekwiwalent urlopowy? Niby wiadomo, ale…

Sąd Najwyższy stwierdził, że „z przepisu art. 171 § 1 KP w sposób nie budzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać jako „oznaczenie” terminu w rozumieniu art. 455 KC” (wyrok z dnia 1 marca 2017 II BP 11/15). Czy jest to słuszna interpretacja?

ZOBACZ WIĘCEJ
Menu