Newsy HR

Redukcja zatrudnienia a likwidacja stanowiska pracy – orzecznictwo

“Konsekwencje pomylenia tych dwóch sytuacji stanowiących przyczyny wypowiedzenia pracownikom umów o pracę bywają poważne, mogą się bowiem wiązać z koniecznością przywrócenia zwalnianego pracownika do pracy lub przynajmniej zapłaty na jego rzecz odszkodowania w razie zakwestionowania przez niego prawidłowości zwolnienia na drodze sądowej.” – Bartosz Satała.

ZOBACZ WIĘCEJ
Menu