dr Małgorzata Mędrala

dr Małgorzata Mędrala
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Doktor nauk prawnych ze specjalnością w zakresie prawa pracy.

Z Kancelarią związana od 2010 roku. W ramach praktyki, opiniuje zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym wyjątkowo skomplikowane kwestie związane z czasem pracy, wynagrodzeniem pracowniczym, procesami restrukturyzacyjnymi czy podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą oraz w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych.

Specjalizuje się ponadto w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Doradza Klientom w zakresie funkcjonujących u nich procedur i polityk bezpieczeństwa pod kątem wytycznych RODO. Pomaga w tworzeniu odpowiedniej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Przeprowadza audyty dokumentacji pracowniczej.

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Prowadzi szkolenia dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz  szkolenia dla pracodawców. Uczestnik i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, postępowania cywilnego oraz ochrony danych osobowych.

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Materiały on-line
Obszary praktyki
  • prawo pracy
  • ochrona danych osobowych
  • prawo cywilne
Wybrane publikacje
  1. Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  2. Terminowe umowy o pracę, a aktualne problemy zatrudnienia (redaktor i współautor-rozdział dot. sezonowych umów o pracę oraz wzory pism), Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
  3. J. Żołyński (red.), Komentarz do kodeksu pracy pod. red. J. Żołyńskiego, wyd. 2016 i 2017 (współautor – zagadnienia z zakresu czasu pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz procesowego prawa pracy-)
  4. Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
  5. Outsourcing pracowniczy, Źródło: Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, s. 185-197, j. pol, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011
Materiały on-line
Menu